es fr de en

Home / FAQ

< Bask

FAQ

Ik wil mijn verblijf annuleren omdat de VACCINATIEPAS verplicht is.

De VACCINATIEPAS beoogt de hervatting van activiteiten die het grootste risico van verspreiding van een epidemie inhouden. U hoeft het niet voor te leggen om toegang te krijgen tot uw verblijfplaats.

De annuleringsverzekering dekt geen verzoeken tot annulering van uw verblijf indien u zich niet wenst te houden aan de door de regering getroffen maatregelen.

BELANGRIJK: Sinds 14 maart 2022 is de VACCINATIEPAS niet langer verplicht wegens de verbetering van de gezondheidssituatie ten gevolge van de coronavirus-epidemie. Deze situatie kan veranderen naargelang de gezondheidssituatie. Voor meer informatie en om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de verschillende ingevoerde maatregelen, kunt u terecht op de regeringswebsite https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Ik wil niet meer op vakantie omdat ik niet gevaccineerd wil worden.

Sinds 15 januari 2022 is de VACCINAL PASS van kracht. Als gevolg daarvan wordt het vanaf deze datum verplicht om een volledig vaccinatieschema te hebben. Meer informatie over de toepassingsvoorwaarden van de VACCINAL PASS vindt u op de website van de regering. (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)

BELANGRIJK: Sinds 14 maart 2022, als gevolg van de verbetering van de gezondheidssituatie in het licht van de COVID-19 epidemie, is de VACCINALE PAS niet langer verplicht. Deze situatie kan veranderen afhankelijk van de gezondheidstoestand. Meer informatie en het laatste nieuws over de verschillende maatregelen vindt u op de overheidswebsite https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Ik heb een vakantie geboekt, maar ik ben niet ingeënt. Als de regering besluit om de VACCINAL PASS of de HEALTH PASS opnieuw in te voeren, kan ik dan mijn vakantie annuleren?

Campez Couvert kan uw annuleringsaanvraag niet in behandeling nemen als u zich niet wilt laten vaccineren en de overheid besluit de VACCINAL PASS of de HEALTH PASS weer in te voeren.

Ik ben verplicht me te laten vaccineren vanwege mijn beroep en mijn vaccinatie afspraak valt tijdens mijn verblijf.

Alleen vaccinatieafspraken die vóór de reis zijn gepland en die tijdens de reisdata door de gezondheidsautoriteiten worden geannuleerd en uitgesteld, kunnen aanleiding geven tot toepassing van onze garanties.

Afspraken die tijdens de reisperiode zijn gemaakt om te voldoen aan de vaccinatieplicht voor bepaalde beroepen die bij terugkeer op het werk een bewijs van vaccinatie moeten overleggen, zijn niet gedekt.

Ik ben een buitenlandse klant en kan vanwege de gesloten grenzen niet naar mijn verblijfplaats afreizen. Worden de kosten van mijn verblijf door Campez Couvert vergoed?

Campez Couvert dekt niet de annulering of wijziging als iemand niet naar zijn verblijfplaats kan afreizen vanwege een epidemie (waaronder Covid-19).

Maar als uw verblijf tussen 15 maart en 15 april 2020 valt en uw camping is gesloten vanwege het besluit van 15 maart 2020, dan kunt u aanspraak maken op vergoeding van de uitstel- of annuleringskosten krachtens de garantie “Locatie verboden Covid-19”.

Ik wil graag mijn verblijf uitstellen, maar het verblijfstarief en de verzekeringskosten zijn duurder in de periode waarin in wil gaan. Wat wordt er door Campez Couvert gedekt?

Campez Couvert neemt de uitstel- of wijzigingskosten voor zijn rekening, tot 20% van het bedrag van het verblijf.

Daarnaast kan de verzekering van Campez Couvert die voor de initiële boeking was afgesloten naar uw volgende boeking worden verschoven, voor het vermelde bedrag.

Ik kan niet naar mijn verblijfplaats omdat de gezondheidspas verplicht is om het vliegtuig, de trein en de bus te nemen.

Vaccinatie is vanaf 09/05/2022 geen verplichting voor toegang tot uw verblijfplaats in Frankrijk.

In het geval dat de overheid de regels voor toegang tot uw verblijfplaats zou wijzigen met een verplichting van een sanitaire of vaccinatiepas, dan bent u verplicht dit nieuwe protocol te volgen.

Campez Couvert kan uw annuleringsverzoek niet in behandeling nemen in geval van wijziging van het protocol.

Voor meer informatie over de SANITAIRE PAS verwijzen wij u naar onze speciale rubriek in onze FAQ of rechtstreeks naar de overheidswebsite
https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions.

Ik ben verzekerd en wil een schade melden, hoe doe ik dat?

Om een schade te melden, gaat u naar http://www.declare.fr en klikt u op "schade melden". Vervolgens wordt u gevraagd het polisnummer op uw verzekeringsbewijs of contractnummer en uw achternaam in te vullen. U kunt dan de gevraagde informatie invullen en uw bewijsstukken toevoegen.

Hoe kan ik informatie krijgen over de follow-up van mijn claim?

Voor vragen over uw dossier kunt u terecht op http://www.declare.fr , "een schadegeval raadplegen". U moet uw schadenummer en uw naam invoeren om toegang te krijgen tot uw dossier. Als u de gewenste informatie echter niet kunt vinden, stuur dan een e-mail naar

declare@gritchen.fr met de details van uw verzoek in verband met uw schadedossier. Vergeet niet de referentie van uw dossier in de onderwerpregel van uw e-mail te vermelden.

Ik ben verzekerd en wil graag mijn verzekeringsbewijs ontvangen, waar kan ik dat vinden?

Uw verzekeringsbewijs is u per e-mail toegezonden bij uw inschrijving. Als u het niet kunt vinden, controleer dan uw spam. Als u het niet vindt in uw e-mails of in uw spam, kunt u vragen om het opnieuw te ontvangen! Ga naar http://www.declare.fr > "Zoek mijn polisnummer" > Vul vervolgens uw e-mailadres en uw verblijfsdata in. U krijgt dan een e-mail met uw verzekeringsbewijs en de algemene verzekeringsvoorwaarden van het door u afgesloten contract.

Ik heb een vakantie geboekt met een annuleringsverzekering en wil graag weten welke redenen voor annulering gedekt zijn, waar kan ik die vinden?

Om de redenen voor de dekking van de door u afgesloten verzekering te kennen, nodigen wij u uit de volledige algemene verzekeringsvoorwaarden te raadplegen en de garanties te raadplegen. Als u na het raadplegen van de algemene verzekeringsvoorwaarden nog steeds de redenen voor dekking niet kunt vinden, kunt u contact met ons opnemen via mailto:infocontrat@gritchen.fr.

Ik ben verzekerd en wil graag de algemene verzekeringsvoorwaarden ontvangen van het product waarop ik ben geabonneerd. Waar kan ik die vinden?

De algemene verzekeringsvoorwaarden voor het door u gekochte product zijn u per e-mail toegestuurd samen met uw verzekeringscertificaat. Als u deze e-mail niet kunt vinden, controleer dan uw spam. Als u het niet vindt in uw e-mail of in uw spam, kunt u vragen om het opnieuw te ontvangen! Ga naar http://www.declare.fr > "Zoek mijn polisnummer" > Vul vervolgens uw e-mailadres en uw verblijfsdata in. U krijgt dan een e-mail met uw verzekeringsbewijs en de algemene verzekeringsvoorwaarden van het door u afgesloten contract.

Ik ben verzekerd en wil graag mijn verzekeringsnummer weten, waar kan ik dat vinden ?

Uw verzekeringsnummer staat op het verzekeringscertificaat dat u per e-mail is toegezonden bij uw inschrijving. Dit nummer begint met "SO-..." en wordt gevolgd door een reeks getallen. Als u het niet kunt vinden, kunt u vragen dit certificaat per e-mail te ontvangen door te gaan naar http://www.declare.fr > "Zoek mijn verzekeringsnummer" > Vul vervolgens uw e-mailadres en uw verblijfsdata in. U krijgt dan een e-mail met uw verzekeringsbewijs en de algemene verzekeringsvoorwaarden van het afgesloten contract.

Ik ben verzekerd en wil graag informatie over het contract dat ik heb afgesloten (dekking na een epidemie, insluiting, risico's, gesloten restaurants, enz.

Voor alle informatie over uw contract raden wij u aan het verzekeringsbericht (CGA) te raadplegen dat u bij uw inschrijving per e-mail is toegezonden. Als u de gewenste informatie niet kunt vinden, kunt u contact opnemen met onze afdeling underwriting op infocontrat@gritchen.fr en ons uw polisnummer doorgeven.

Ik heb de data van mijn verblijf bij mijn verhuurder en/of camping gewijzigd, kan ik de data van mijn verzekering wijzigen?

In geval van uitstel van uw verblijf kunt u tegelijkertijd de data van uw verzekering wijzigen. Stuur hiervoor een e-mail naar infocontrat@gritchen.fr met uw nieuwe huurcontract of boekingsformulier en uw nieuwe verblijfsdata om uw inschrijving bij te werken.

Moet de klant het verschil in verzekeringskosten betalen als zijn verblijf is uitgesteld vanwege Covid-19?

Als een verblijf wordt uitgesteld kan de verzekering van Campez Couvert die voor de eerste boeking was afgesloten naar de volgende boeking worden verschoven, voor het aanvankelijk vermelde bedrag.

Als het bedrag van het verblijf hoger uitvalt en u wilt voor het gehele bedrag gedekt zijn, dan dient er een aanvullend verzekeringsbedrag te worden betaald, dat overeenkomt met de extra kosten van het verblijf.

Ik heb mijn contract bij Campez Couvert getekend, maar ik heb geen telefonische afspraak gehad voor de implementatie van de verzekering.

Neem contact op met onze commerciële afdeling om uw boekings- en besturingssysteem in te stellen. supportclient@gritchen-affinity.com of bel naar +33(0)2.48.27.50.78 keuzetoets 4.

Ik heb net de eerste boekingen met annuleringsverzekering binnen, maar ik heb geen besturingssysteem.

Log in op uw Partner Portal vóór de 30e van de maand om de verblijven met verzekering op te geven.

Ik gebruik Ctoutvert voor mijn online boekingen, maar ik heb geen besturingssysteem, hoe gaat het opgeven van verblijven met verzekering in zijn werk?

Campez Couvert haalt de 30e van de maand de boekingen via internet op met een onmiddellijke aanbetaling met creditcard.

U dient in uw Partner Portal de verblijven op te geven die direct door u per post, telefoon of email zijn verzekerd en de boekingen op uw website met een betaling achteraf (bv. overschrijving, cheque enz.)

De eerste maand van mijn samenwerking met Campez Couvert is net afgelopen, hoe betaal ik u de verzekeringspremies?

U ontvangt tussen de 5e en de 10e van de eerstvolgende maand na de inschrijvingen een factuur en een overzicht per email.

Controleer uw spam-map als u deze factuur niet ontvangen heeft, u kunt ook een email naar comptabilite@gritchen-affinity.com sturen of bel naar +33 (0)2.48.27.50.78 keuzetoets 3

Ik heb net mijn factuur van Campez Couvert ontvangen, maar deze klopt niet helemaal.

Stuur een email naar onze commerciële afdeling zodat we de instelling van uw software kunnen nakijken supportclient@gritchen-affinity.com of bel naar +33 (0)2.48.27.50.78 keuzetoets 4

Ik wil wijzigingen aanbrengen in een verblijf met verzekering, hoe doe ik dat?

U kunt inloggen op uw Partner Portal en onder de tab “Verzekering – Inschrijvingslijst” kunt u uw verblijven aanpassen.

Indien zich een probleem voordoet, kunt u de uit te voeren wijzigingen per email naar de commerciële afdeling sturen supportclient@gritchen-affinity.com

Een vakantieganger wil zijn verblijf annuleren, wat moet ik tegen hem zeggen?

U moet zeggen dat hij 5 dagen heeft om zijn annulering aan onze claimafdeling door te geven, via de email naar sinistres@gritchen-affinity.com, op de website van Campez Couvert of per post naar Gritchen Affinity – Service Indemnisation Campez Couvert – CS70139 – 18021 Bourges Cedex - Frankrijk.
Stuur hem een bevestiging van de annuleringskosten (beschikbaar in uw Partner Portal of direct in uw besturingssysteem) en een kopie van de huurovereenkomst of zijn boekingsbevestiging (beschikbaar in uw Partner Portal)

Als een vakantieganger annuleert, moet ik hem dan het overgemaakte bedrag terugbetalen?

Nee, u houdt het bedrag dat de vakantieganger heeft overgemaakt.

Na ontvangst van zijn complete dossier, met alle ondersteunende documenten, krijgt uw vakantieganger binnen 48 uur zijn geld terug.

Ik bereid het nieuwe seizoen voor en aangezien ik catalogussen of huurovereenkomsten per post stuur zou ik graag een document over de verzekering toevoegen. Waar kan ik dit document vinden?

In uw Partner Portal vindt u de online bibliotheek van Campez Couvert.
Neem hier een kijkje in en download de documenten die u op uw website wilt zetten.
Wij kunnen ook flyers voor u uitprinten, vraag dit via de email aan supportclient@gritchen-affinity.com

Ik heb een groep van 15 personen die campers willen huren met een annuleringsverzekering. Is het product Campez Couvert hier geschikt voor?

Nee, de garantie van Campez Couvert voor huuraccommodaties is voor maximaal 9 personen.

U kunt de groepsgarantie aanklikken in uw Partner Portal om het product Campez Couvert Groupe (voor groepen) aan te bieden.

Neem voor meer informatie contact op met supportclient@gritchen-affinity.com of bel naar +33 (0)2.48.27.50.78 keuzetoets 4

Ik heb op de camping een receptiezaal die ik verhuur voor familie-evenementen, bestaat er een annuleringsverzekering voor deze dienstverlening?

U kunt in uw Partner Portal het product “Annulering Evenement” aanklikken.

Neem voor meer informatie contact op met supportclient@gritchen-affinity.com of bel naar +33 (0)2.48.27.50.78 keuzetoets 4.